პროგრამა და მეთოდები

ჩვენი ცეტრის მეთოდიკის და პროგრამის მამოძრავებელი ღერძია 12 ნაბიჯის პროგრამა, ჩვენი ცენტრი იყენებს 12 ნაბიჯის პროგრამის ელემენტებს და რეაბილიტაციის პროცესშიც და დასრულების შემდგომაც ბენეფიციარებს ამისამართებს უფასო თვითდახმარების ჯგუფებში. (მაგ: „ანონიმური ალკოჰოლიკები“; „ანოანიმური ნარკომანები“; ანონიმური მოთამაშეები“ და ა.შ)

ჯგუფებში, რომლებიც დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს წარმოადგენე, მუშაობენ 12 ნაბიჯის პროგრამით სადაც არ ერევა პროფესიონალი. მოკლე მიმოხილვა 12 ნაბიჯზე: 12 ნაბიჯის პროგრამა 1935 წლიდან მოდის, არაპროფესიონალური ორგანიზაცია ანონიმური ალკოჰოლიკებისგან. შეიქმნა შეერთებულ შტატებში, ოჰაიოს შტატში ქალაქ აკრონში, მათი დამფუძნებლები იყვნენ საფონდო ბირჟის წარმატებული ბროკერი ბილ ვილსონი (რომელიც იტანჯებოდა ალკოჰოლის პრობლემით) და წარმატებული ფიზიკოსი და ქირურგი ბობ სმიტი (რომელიც იტანჯებოდა ასევე ალკოჰოლის პრობლემით). ეს არის პერიოდი, ორგანიზაცია და ადამიანები საიდანაც მოდის 12 ნაბიჯის პროგრამა, რომელიც დღესდღეობით ყველაზე წარმატებულ გამოჯანმრთელების პროგრამად არის აღიარებული. ანონიმური ალკოჰოლიკების გამოცდილებას ეფუძნება სხვა ანონიმური ორგანიზაციების ჩამოყალიბება (ნარკოტიკი, თამაში, თანადამოკიდებულები, ემოციონალები და ა.შ) და შემდეგ ორგანიზაციებმა მხოლოდ ზედაპირული ცვლილებები შეიტანეს ლიტერატურაში ანონიმური ალკოჰოლიკების ნებართვით. 12 ნაბიჯის პროგრამა და ეს გაერთიანებები დამოკიდებულებს სთავაზობს უფასო შეკრებებს სადაც ერთმანეთს გამოცდილებას და იმედებს უზიარებენ, ლიტერატურას რომელიც წინამორბედების გამოცდილებაზეა დაწერილი, სპონსორს ანუ ადამიანს რომელიც უსასყიდლოდ ეხმარება სხვა ადამიანს ერთი ერთზე გაატაროს პროგრამა (გამოცდილება გაუზიაროს, დააწერინოს, წაუკითხოს) .

პროგრამაში ადაფტირება/დაავადების იდენთიფიცირება/უარყოფის მოხსნა

Საქართველოში არაოფიციალური მონაცემებით 200.000 -ზე მეტი ნივთიერებაზე დამოკიდებული ცხოვრობს, გარდა ნივთიერებებისა დამოკიდებულებას სხვა გამოვლინებებიც გააჩნია (ქცევითი) ამას ემატება მათი ოჯახის წევრები და მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყნის 30%-მდე მოსახლეობას პირდაპირ ეხება ეს პრობლემა, რომელიც გავლენას ახდენს მენტალურ სიჯანსაღეზე, ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და ა.შ. ამიტომ მოთხოვნილება/მოტივაცია ამ ორგანიზაციის შექმნის და განვითარების მაღალია ვინაიდან ქვეყნის კეთილდღეობას ემსახურება. Საქართველოში არაოფიციალური მონაცემებით 200.000 -ზე მეტი ნივთიერებაზე დამოკიდებული ცხოვრობს, გარდა ნივთიერებებისა დამოკიდებულებას სხვა გამოვლინებებიც გააჩნია (ქცევითი) ამას ემატება მათი ოჯახის წევრები და მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყნის 30%-მდე მოსახლეობას პირდაპირ ეხება ეს პრობლემა, რომელიც გავლენას ახდენს მენტალურ სიჯანსაღეზე, ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და ა.შ. ამიტომ მოთხოვნილება/მოტივაცია ამ ორგანიზაციის შექმნის და განვითარების მაღალია ვინაიდან ქვეყნის კეთილდღეობას ემსახურება.

Საქართველოში არაოფიციალური მონაცემებით 200.000 -ზე მეტი ნივთიერებაზე დამოკიდებული ცხოვრობს, გარდა ნივთიერებებისა დამოკიდებულებას სხვა გამოვლინებებიც გააჩნია (ქცევითი) ამას ემატება მათი ოჯახის წევრები და მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყნის 30%-მდე მოსახლეობას პირდაპირ ეხება ეს პრობლემა, რომელიც გავლენას ახდენს მენტალურ სიჯანსაღეზე, ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და ა.შ. ამიტომ მოთხოვნილება/მოტივაცია ამ ორგანიზაციის შექმნის და განვითარების მაღალია ვინაიდან ქვეყნის კეთილდღეობას ემსახურება. Საქართველოში არაოფიციალური მონაცემებით 200.000 -ზე მეტი ნივთიერებაზე დამოკიდებული ცხოვრობს, გარდა ნივთიერებებისა დამოკიდებულებას სხვა გამოვლინებებიც გააჩნია (ქცევითი) ამას ემატება მათი ოჯახის წევრები და მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყნის 30%-მდე მოსახლეობას პირდაპირ ეხება ეს პრობლემა, რომელიც გავლენას ახდენს მენტალურ სიჯანსაღეზე, ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და ა.შ. ამიტომ მოთხოვნილება/მოტივაცია ამ ორგანიზაციის შექმნის და განვითარების მაღალია ვინაიდან ქვეყნის კეთილდღეობას ემსახურება.

Საქართველოში არაოფიციალური მონაცემებით 200.000 -ზე მეტი ნივთიერებაზე დამოკიდებული ცხოვრობს, გარდა ნივთიერებებისა დამოკიდებულებას სხვა გამოვლინებებიც გააჩნია (ქცევითი) ამას ემატება მათი ოჯახის წევრები და მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყნის 30%-მდე მოსახლეობას პირდაპირ ეხება ეს პრობლემა, რომელიც გავლენას ახდენს მენტალურ სიჯანსაღეზე, ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და ა.შ. ამიტომ მოთხოვნილება/მოტივაცია ამ ორგანიზაციის შექმნის და განვითარების მაღალია ვინაიდან ქვეყნის კეთილდღეობას ემსახურება. Საქართველოში არაოფიციალური მონაცემებით 200.000 -ზე მეტი ნივთიერებაზე დამოკიდებული ცხოვრობს, გარდა ნივთიერებებისა დამოკიდებულებას სხვა გამოვლინებებიც გააჩნია (ქცევითი) ამას ემატება მათი ოჯახის წევრები და მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქვეყნის 30%-მდე მოსახლეობას პირდაპირ ეხება ეს პრობლემა, რომელიც გავლენას ახდენს მენტალურ სიჯანსაღეზე, ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე და ა.შ. ამიტომ მოთხოვნილება/მოტივაცია ამ ორგანიზაციის შექმნის და განვითარების მაღალია ვინაიდან ქვეყნის კეთილდღეობას ემსახურება.